Les puces, els insectes guerrers.

Són uns insectes artròpodes que parasiten els mamífers i els ocells; s’alimenten de la seva sang, que xuclen quan els piquen; aquestes picades generen molt coïssor com a reacció a la seva saliva; són transmissores de malalties infeccioses que poden ser molt greus.

Les puces han estat vehicle de transmissió de processos infecciosos molt greus per a la nostra espècie, com és el cas de la pesta bubònica o pesta negra, causada pel bacteri Yersinia Pestis i transmesa per la picada de la puça de les rates (Xenopsylla cheopis) que durant l’Edat Mitjana va fer estralls en la població, generant milions de víctimes.

Les puces que afecten els nostres animals de companyia, gossos i gats, són la Ctenocephalides canis (puça del gos) i la Ctenocephalides felis (puça del gat). La puça del gat pot afectar els gossos i també als humans. Les picades d’aquestes puces generen molta picor a la pell dels nostres amics, provocant-incomoditat, inquietud i lesions cutànies, tant les generades per l’acció de les substàncies que vehicula a través de la saliva, com les auto infringides per la coïssor de les picades .

Els gossos i els gats poden arribar a desenvolupar al·lèrgia o patir hipersensibilitat a la picada de la puça, el que complica molt el maneig d’aquests animals ja que una sola picada d’una sola puça pot generar picor durant 72 hores.

A part he de dir que les puces són vehicles de transmissió de moltes malalties especialment en el cas dels gats; malalties com la Hemobartonelosis felina, la Bartonelosis felina, la Ricketsiosis i la Dipilidiosis. Les tres primeres són processos provocats per bacteris, capaços d’afectar a diferents cèl·lules de la sang i l’última és un cuc pla del grup de les tènies que fa un cicle vital combinat amb les puces. En el cas dels gossos poden ser vehicles de transmissió de la Dipilidiosi i de la Ricketsiosis.

La descripció del cicle vital de les puces el començaré per la fase adulta on el mascle i la femella es dediquen a parasitar als seus hostes, la femella posa els ous, uns 20 al dia de mitjana, aquests ous els diposita sobre l’animal parasitat i posteriorment cauen a l’ambient, després surten les larves dels ous, les fases larvàries són tres, de la fase de larva es passa a la pupa, on la puça pot passar fins a 6 mesos quieta i protegida dins d’una estructura similar a l’capoll d’una eruga i sense necessitat de menjar, esperant que un possible hoste aparegui i llavors passar a la fase adulta. Les fases de larva i pupa passen en l’ambient, fora de l’animal.

Les puces adultes viuen normalment entre una i tres setmanes, tot i que se sap que poden arribar a 160 dies. Habitualment quan s’incorporen a un hoste no el deixen i viuen sobre el mateix animal fins que moren.

Actualment disposem d’un bon arsenal de productes per combatre les puces del gos i del gat, amb sistemes d’aplicació diferents en funció de la necessitat, esprais, pipetes, productes orals, tots amb diferents capacitats, adulticides, ovicida i reguladores del creixement dels insectes . També disposem de productes per al tractament de l’ambient.

El vostre veterinari de confiança us orientarà al respecte, sospesant quins productes són els més indicats en funció de la càrrega parasitària i de quin animal hem de desparasitar, ja que no és el mateix tractar un gat que un gos, o un adult que un cadell de 2 setmanes.

És clar que en cas d’una parasitació greu s’ha de tractar l’animal i l’ambient, ja que les fases larvàries i de pupa es desenvolupen fora de l’animal. És de molta utilitat l’aspirador de casa per recollir l’ambient totes les fases no adultes de la puça, larves i pupes, disminuint així la possibilitat de noves parasitacions sobre animals en tractament.

És molt recomanable establir un programa d’aplicacions de productes eficaços per evitar al màxim parasitacions greus, ja que són molt més difícils de controlar i per descomptat més costoses.

Recordeu que

  • Les puces són vehicles de transmissió de malalties infeccioses i parasitàries pels nostres gossos i gats.
  • Les puces passen per una sèrie fases en el seu cicle evolutiu, que les fa molt resistents a les condicions adverses.
  • Les puces Ctenocephalides felis poden afectar els humans.
  • És important disposar d’un programa de control d’aquests paràsits i que el teu veterinari és el professional indicat per assessorar-te.